Polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: kpoblockawebstudio.com (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Karolina Pobłocka, ul. Chałubińskiego 5, 80-807 Gdańsk

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

 • poczty e-mail: kpwebstudio@gmail.com
 • telefonicznie: +48 501229143

3. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora:

 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 • Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych

§2. Zasady przetwarzania danych.

1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 • rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 • w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
 • nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 • z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 • nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
 • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych.

1. Twoje dane administrator będzie przechowywać:

 • w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną mi bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.
 • w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.
 • w celu prowadzenia newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)
 • w celu realizacji zamówionych usług
 • w celu prezentacji oferty lub informacji

2. Administrator przetwarza Twoje dane w zakresie:

 • Jeśli prześlesz wiadomość e-mail to administrator będzie przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie administratorowi danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do administratora z prośbą o usunięcie tych danych.
 • Jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na Stronie, administrator będzie przetwarzać Twoje dane w postaci twojego adresu e-mail, numeru telefonu oraz imienia i nazwiska. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przeze mnie odpowiedzi na Twoje zapytanie.
 • Pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników ze Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu.

3. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)

4. Dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych:

 • W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: firma hostingowa Webflow (webflow.com) na zasadzie powierzenia oraz firma, za pośrednictwem której świadczona jest usługa Newslettera: GetResponse.
 • Administrator w celu prowadzenia Strony korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu Webflow (webflow.com). Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w USA.
 • Administrator w celu świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług podmiotu trzeciego - serwisu GetResponse . Dane wprowadzone w formularzu zapisu do newslettera są przekazywane, przechowywane i przetwarzane w serwisie zewnętrznym tego usługodawcy. Informuję, że wskazany partner może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez zgody Administratora.
 • Administrator w celu świadczenia usługi umawiania spotkań przez Zoom lub rozmów telefonicznych korzysta z usługi cal.com. Wszystkie dane, które wprowadzisz na stronie cal.com gromadzone są w serwisie zewnętrznego usługodawcy cal.com zlokalizowanego w USA. Korzystając z cal.com należy zapoznać się z polityką prywatności tego serwisu.
 • Na Stronie można znaleźć odnośniki do zewnętrznych serwisów lub aplikacji, które nie są moją własnością. Korzystając z tych odnośników należy zapoznać się z polityką prywatności stron, do których prowadzą.

5. Informacje w formularzach:

 • Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 • Strona może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Strona, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

§4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

1. Odbiorcą Twoich danych osobowych jest podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu na naszej stronie Google Analytics z (z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

2. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach webflow.com (z siedzibą w USA).

3. Do umawiania spotkań przez Zoom i rozmów telefonicznych korzystam z technicznego usługodawcy cal.com (z siedzibą w USA).

§5. Termin przechowywania danych.

Administrator nie jest w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będzie Twoje dane osobowe. Jeśli przekazałeś / przekazałaś swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Twoje dane będą przetwarzane do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym Administrator uzna, że został zrealizowany prawnie uzasadniony interes Administratora.

§6. Prawa użytkowników.

1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych oraz
 • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

2. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§7. Pliki cookies.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam/sama możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.

2. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.

3. Cechy plików cookies:

 • dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 • pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
 • tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę
 • pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.

4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5.  Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie:

 • usprawnienie i ułatwienie dostępu do Strony
 • personalizacja Strony dla Użytkowników
 • marketing
 • prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
 • świadczenie usług społecznościowych

6.  Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych: administrator Strony wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na urządzeniu użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

7. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.

8. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.

9. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.

10. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

11. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.

12. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, personalizacji oraz korzystania z narzędzi analitycznych. Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies, kliknij „Akceptuję”. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności